طلاییه
1396-11-07
فواصل زمانی و مکانی بین یادمان های منطقه خوزستان
1396-11-07

شلمچه

شَلَمچه روستا و منطقه‌اي مرزي در غرب خرمشهر و نزديكترين نقطه مرزي به شهر بصره در كشور عراق مي‌باشد. منطقه‌ي‌ مرزي‌ شلمچه‌، دريك‌ زاويه‌ي‌ قائمه‌اي‌ كه‌ قرار گرفته‌ است‌. دشت‌ شلمچه‌ تا عمق‌ خاك‌ عراق ادامه‌ دارد. به‌ ادامه‌ي‌ شلمچه‌ در آن‌طرف‌ مرز، شلمچه‌ي‌ عراق مي‌گويند. كانال‌هاي‌زوجي‌ و پرورش‌ ماهي‌ و نهرهاي‌ جاسم‌ و دوعيجي‌ در شلمچه‌ي‌عراق واقع‌ است‌.

شلمچه از شمال به حسينيه از جنوب به اروندرود، از سوي شرق به خرمشهر و از غرب به خط مرزي ايران ـ عراق محدود مي‌شود. منطقه‌اي در آن سوي مرز در خاك عراق نيز با نام شلمچه وجود دارد.

جاده ترانزيت خرمشهر بصره از منطقه شلمچه مي گذرد و در دو طرف مرز و در حوالي اين نقطه گمرك و پاسگاه شلمچه ايران و عراق قرار دارند.

شلمچه يكي از مهمترين محورهاي حمله ارتش عراق به ايران بود.

ارتش عراق در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ با گذر از اين منطقه به سوي خرمشهر تاخت. پس از عمليات بيت‌المقدس كه به بازپس‌گيري خرمشهر به دست ارتش ايران انجاميد اين منطقه همچنان در دست ارتش عراق بود.

دشمن‌ در سال‌ ۱۳۶۴ به‌ دنبال‌ مشاهده‌ي‌ پيش‌روي‌هاي‌ رزمندگان‌اسلام‌، به‌ فكر ايجاد مانعي‌ غير قابل‌ عبور براي‌ نيروهاي‌ اسلام‌ افتاد؛بنابراين‌ پيرو تدابير پدافندي‌ خود، در شمال‌ جزيره‌ي‌ بوارين‌، آب‌زيادي‌ را در زميني‌ به‌ وسعت‌ هفتاد و پنج‌ كيلومتر مربع‌، رها ساخت‌.آب‌ گرفتگي‌ فوق، توسط‌ كانالي‌ به‌ عرض‌ دو كيلومتر از سمت‌ پاسگاه‌زيد، از طريق‌ هور العظيم‌ تغذيه‌ مي‌شد. عمق‌ آب‌ گرفتگي‌ شلمچه‌ درزمان‌ جنگ‌ با توجه‌ به‌ كنترل‌ آن‌ توسط‌ دشمن‌، حداكثر به‌ يكصدوهفتاد سانتي‌متر مي‌رسيد كه‌ بدين‌ ترتيب‌ درياچه‌اي‌ مصنوعي‌ با عمق‌كم‌ كه‌ پيشروي‌ قايق‌ و غواص‌ در آن‌ نيز با مشكلاتي‌ همراه‌ بود، ايجادكرده‌ بود.

از ديگر مواضع‌ پدافندي‌ دشمن‌، كانال‌ زوجي‌ بود؛ كانال‌ دورديفه‌اي‌ به‌ طول‌ تقريبي‌ هشت‌ كيلومتر و عرض‌ چهل‌ متر و شامل‌ دوشاخه‌ي‌ بيست‌ متري‌ كه‌ به‌ فاصله‌ي‌ چهار متر از يكديگر قرارگرفته‌اند. كانال‌ زوجي‌ تقريباً شمالي‌ ـ جنوبي‌ است‌ كه‌ از يك‌ طرف‌ به‌كانال‌ ماهي‌گيري‌ و از سمت‌ ديگر به‌ اروند متصل‌ مي‌باشد. دژ مرتفعي‌با مواضع‌ مثلثي‌ شكل‌، غرب‌ كانال‌ را بر شرق آن‌ مسلط‌ ساخته‌ است‌.داخل‌ مثلثي‌ها مواضع‌ ديگري‌ شبيه‌ به‌ مثلث‌ تعبيه‌ شده‌ است‌.مواضع‌مثلثي‌، پيش‌رفته‌ترين‌ طرح‌ پدافندي‌ بود كه‌ توسط‌ اسراييل‌ طرح‌ريزي‌و در اختيار صدام‌ قرار داده‌ شد. ايجاد مواضع‌ مثلثي‌ در اين‌ نقطه‌ باعث‌شد كه‌ قوت‌ خطوط‌ پدافندي‌ در اين‌ منطقه‌ استحكام‌ بيش‌تري‌ نسبت‌به‌ تمام‌ خطوط‌ پدافندي‌ عراق داشته‌ باشد.

عمليات‌ كربلاي‌ پنج‌ كه‌ مهم‌ترين‌ عمليات‌ ايران‌ است‌، در اين‌منطقه‌ انجام‌ شد و ماشين‌ جنگي‌ عراق نابود شده‌، يگان‌هاي‌ زيادي‌ ازآن‌ منهدم‌ گرديدند و بيش‌ از چهل‌ و پنج‌ هزار نفر از عراقي‌ها كشته‌ وزخمي‌ شدند.

عمليات كربلاي ۵ را مي توان سخت ترين عمليات نام برد ، عملياتي كه  در آن تمامي امكانات و تجهيزات نظامي جهان به ياري عراق آمده بود تا حكومت نوپاي جمهوري اسلامي ايران را زمين گير كند و ايران يك تنه در برابر امكانات ايستاد و پيروزي بزرگي حاصل كرد.

اين يادمان در يك كيلومتري شمال گمرك و پاسگاه شلمچه و در نزديكي محل تلاقي جاده امام رضا(ع) و جاده مرزي (جاده شهيد كاظمي) قرار دارد.

پس‌ از عمليات‌ كربلاي‌ پنج‌ آثار باقي‌مانده‌ از شهدا درمحل‌ يادمان‌ شهداي‌ شلمچه‌ جمع‌آوري‌ شد كه‌ زيارتگاه‌ ميليون‌ها نفردر طول‌ سال‌هاي‌ اخير شده‌ است‌. حضور پرشور مقام‌ معظم‌ رهبري‌ درتاريخ‌ هشتم‌ مهر ماه‌ ۱۳۷۸ در مشهد شهيدان‌ شلمچه‌، نورانيّت‌ خاصي‌به‌ اين‌ منطقه‌ داد و بنا به‌ دستور معظم‌له‌ مقرر شد يادمان‌ شهداي‌شلمچه‌ و فضاهاي‌ موردنياز و جاده‌هاي‌ ضروري‌، طراحي‌ و اجراشود.

در يادمان شهداي شلمچه كه به همت آستان قدس ساخته شده است ، ۸ شهيد مدفون هستند كه در بخش مركزي يادمان قرار دارند.

Shalamcheh

Shalamcheh

Shalamcheh

Shalamcheh

Shalamcheh

Shalamcheh

⇓دانلود کتاب قطعه ای از آسمان⇓

شلمچه

بروشور شهدای شلمچه

شلمچه شلمچه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *