1397-05-06

برنامه بازدید از مناطق عملیاتی کردستان جهت خودرو های شخصی _ تابستان 1397

بسم رب الشهدا و الصدیقین برنامه های فرهنگی و بازدید از مناطق عملیاتی کردستان جهت خودرو های شخصی _ تابستان 1397 روز شهر عنوان برنامه توضیحات […]